Niebieska Linia
 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
 0 800 120 002 

 

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 

ul. Dyrekcyjna 5

80-852 Gdańsk

 

Całodobowy telefon interwencyjny ogólnopolskiej sieci "Niebieska Linia"

Tel. 58 320 44 04, gg 8485172

Help on-line
 
E-mail:
Message:
SOS
The campaign is executed by the Environmental Prevention Society “Mrowisko” | The campaign is funded by the Magistrat in Gdańsk | Contact: infonarkotykiinfopl